Om oss

 VVS Kontakten AS ble stiftet i mars 2019. VVS Kontakten sine medarbeidere har lang erfaring i prosjektmarkedet og har siden oppstarten blitt en anerkjent leverandør av VVS-tjenester blant flere aktører. Vi er en moderne og fremtidsrettet VVS-entreprenør som besitter mange dyktige og høyt kvalifiserte medarbeidere. Dette bidrar til at vi både kan prosjektere og gjennomføre alle typer prosjekter så presist og kostnadseffektivt som mulig for våre kunder.

Våre faste kunder er blandt Norges ledende totalentreprenører. VVS Kontakten AS utfører totalunderentrepriser innen sanitær-, varme-, kulde- og slokkeinstallasjoner til større prosjekter som kontor- og næringsbygg, omsorg, barnehage og leilighetsbygg.

Vi har stor variasjon i våre oppdrag som er med på å skape bred erfaring fra alle typer anlegg. Etter behov i markedet har vi sett nødvendigheten av en egen service- og prosjektavdeling. I tillegg har vi en egen intern prosjekteringsavdeling med sivilingeniør og ingeniører med bred BIM-kompetanse som står klare for å sette våre prosjekter i fokus.

Vår visjon er å fremstå som en kvalitetsbevisst bedrift med høyt servicenivå, yrkesstolthet, effektivitet og engasjement som alltid leverer til avtalt tid, pris og forventning.

omoss

Våre mål

I samspill med våre kunder skal vi levere produkter og tjenester innen alle områder. For å beholde og forbedre VVS Kontakten AS sin anseelse, konkuranseevne og lønnsomhet er det nødvendig å levere produkter og tjenester med kvalitet. Derfor må alle deler av bedriften stadig forbedre seg gjennom aktivt å finne frem til og eliminere faktorer som påvirker kvaliteten i negativ retning.

Kvaliteten er først oppnådd når produktet og tjenesten er overlevert kunde:

- I samsvar med kundens krav og forventning
- Uten skade på personell og miljø
- Med tilfredsstillende økonomisk, forskriftsmessig og estetisk     resultat

VVS Kontakten AS sitt kvalitetsbegrep omfatter så vel helse, miljø og sikkerhet (HMS), som økonomi og produktkvalitet. Vårt integrerte styringssystem ivaretar alle disse faktorene. Vi skal øke vår kunnskap om miljøeffekten av våre produkter og tjenester. Helse, miljø og sikkerhet skal ha høy prioritet ved utførelse av arbeid i alle ledd i bedriften. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for sin egen og sine kollegers sikkerhet, selv om ledere sitter med et spesielt ansvar.

VVS Kontakten AS vil gjennom profesjonelt samarbeid med sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere videreføre sine krav til kvalitet. Samarbeidet skal bidra til at alle parter øker sin konkurransekraft.

2021 © VVS KONTAKTEN AS