VVS Kontakten yter følgende servicearbeid:

-          Serviceavtaler: VVS Kontakten utfører service og kontroll av eksisterende sanitær, varme- kuldeinstallasjoner             og sprinkleranlegg.

-          Ettermarked: I VVS Kontakten har vi en 0-feil visjon som er grunnpilaren i selskapets oppbygging og struktur. For å sikre dette har vi et omfattende kvalitetssikringssystem ( KS ). Det er levende og finjustere i detalj for hvert eneste prosjekt. Noen ganger skjer det feil på produkter o.l innenfor en garantiperiode. Dersom det skulle oppstå feil i ditt anlegg, ta kontakt med vår serviceavdeling for utbedring.

2019 © VVS KONTAKTEN AS